Lipton Zero Sugar Iced Tea Lemon 16.9 Fl Oz 12 Count

Lipton Diet Iced Tea with Lemon . . . no sugar, no calories, but with the great taste of Lipton Iced Tea. Delicious Flavor Zero Calories taste meal time